Category: Games (DOS)

Filter results by os: DOS | Windows 3.x | Windows 9x/ME | Windows NT/2000 | Windows XP | OS/2 | BeOS | Unix | Clear filter

DOS / Spectrum HoloByte

EN

Tetris Classic 1.0

Tetris

download

DOS / Teerapong Tovirat

TH

Thaichess 1.0

โปรแกรม Makruk 1.0 for dos พัฒนาขึ้นต่อจากโปรแกรม Thaichess ภาษา c ของคุณ Teerapong Tovirat โปรแกรมนี้ผมมีความตั้งใจที่จะให้เป็น Thaichess Engine หรือโปรแกรมพัฒนาทักษะการเล่นหมากรุกไทย สอนการเดินหมากรุกไทยอย่างถูกต้อง เพื่อให้ทุกคนที่มีความสนใจในกีฬาหมากรุกไทย ได้ศีกษาเพิ่มเติม และเพื่อนันทนาการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์มรดกไทยให้ดำรงไว้ต่อไป

download

DOS / Shareware

EN

The Adventures of Captain Comic - Rev 3 3

You are Captain Comic, galactic hero. Your mission is to recover three treasures from the planet Omsoc, which have been stolen away and hidden on the remote planet of Tambi. Your task will not be easy, you will need to gather tools to increase your fighting and defensive capability, navigate dangerous terrain, and avoid or destroy a horde of deadly creatures. It will take all of the Captain's skill and wit to see the treasures returned to Omsoc.

download

DOS / Paragon Software Corporation

EN

The Amazing Spider-Man

In The Amazing Spider-Man, Spider Man has to rescue his girlfriend Mary Jane who was kidnapped by the super villain Mysterio. The whole game takes place on a film set studio. This game is primarily a platforming game in which Spider-Man fights against various enemies. Those can be stunned with Spider-Man's iconic web substance, but touching them or other hazards in the game world will decrease his heath. Another important part of the gameplay are puzzles, mostly with the goal to deactivate some of Mysterio's gimmicks, e.g. changed gravity, to clear the path. Spider-Man can can climb walls and shoot grappling hooks.

download

DOS / MECC

EN

The Amazon Trail 1.0

Explore the Amazon Trail in this classic educational adventure! This is the floppy version.

download

DOS / Broderbund

EN

The Ancient Art of War

One of the first RTS/RTT games.

download

DOS / Interplay

EN

The Bard's Tale 1 - Tales Of The Unknown

This game is 3-D RPG style game just like Wizardry. It includes 3.5" 720KB 1 disk (Disk Image), files, scans and manuals. (Sorry! no diskette cover.)

download

DOS / Interplay

EN

The Bard's Tale I

The Bard's Tale is a fantasy role-playing game. First in a series of Tales of the unknown, this one is set in the city of Skara Brae.

download

DOS / V. Bashurov

RU

The Battle on the Black Sea

download

DOS / Sierra Entertainment

EN

The Black Cauldron 2.10

The Black Cauldron is an adventure game designed by Al Lowe of Sierra On-Line and released in 1986. The game is based on the Disney film The Black Cauldron, which was itself based on the Chronicles of Prydain novel of the same name by Lloyd Alexander. It was made shortly after the first King's Quest game, so it resembled that adventure in many ways.

download

DOS / Sierra Entertainment

EN

The Black Cauldron DOS Game 1.0

The Black Cauldron Game For DOS.

download

DOS / Titus Interactive

EN

The Blue Brother

download

DOS / Softdisk Publishing / id Software

EN

The Catacomb (Catacomb II)

Originally named Catacomb II, Later renamed The Catacomb. Sequel to Catacomb, by John Carmack, Softdisk Publishing.

download

DOS / SoftDisk

EN

The Catacomb Abyss

download

DOS / Renegade Software

EN

The Chaos Engine

Enter six hard nailed mercenaries for hire. The Thug, Preacher, Mercenary, Gentleman, Navvie and Brigand. These ball breakers are armed to the teeth with over 25 weapons and a host of ,destructive devices peculiar to their class. Select two characters to form your party and enter the World of Chaos. The adventure covers four graphic worlds and 16 levels loaded with fiendish traps, puzzles, and secret passages. Blag or blast your way through hordes of different monsters to do battle with the ultimate killing machine, The Chaos Engine.

download

EL

The Chaos Engine n/a

download

DOS / Neo Software

CZ

The Clue

Adventure game

download

DOS / Accolade

EN

The Cycles: International Grand Prix Racing

"1989 computer game developed by Distinctive Software and published by Accolade. It has similarities to Grand Prix Circuit, except it is a motorcycle racing sim."

download

DOS / Strategic Simulations Inc

EN

The Definitive Wargame Collection by SSI

The Definitive Wargame Collection is a game published in 1995 by Strategic Simulations, Inc., the theme is compilation/shovelware. It features a genre and uses a perspective. This collection includes the following games, mostly some of SSI's mid-level flops and/or sort-of successes: DECISIVE BATTLES OF THE CIVIL WAR, BATTLES OF NAPOLEON, CONQUEST OF JAPAN, D-DAY: THE BEGINNING OF THE END, GLOBAL DOMINATION, GOLD OF THE AMERICAS, BATTLEFRONT, REACH FOR THE STARS, SWORD OF ARAGON TANKS!, WARLORDS ***Manuals should be included (*.txt files) as far as I know..you will need DOSBOX to play this games on modern PC's.*** Have fun.

download

DOS / Bethesda Softworks

EN

The Elder Scrolls: Arena 1.06

The Elder Scrolls: Arena

download

DOS / Siera

EN

THE EVEN MORE INCREDIBLE MACHINE

The Sequel... Very fun game more tools and stuff to complete the levels. Get the basketball through the level.

download

DOS / Micro Illusions

EN

The Faery Tale Adventure 1

run fta.bat

download

DOS / TOI-TOYS B.V.

NL

The Flintstones Dino: lost In Bedrock

The Flintstones DOS game for 286 and above, VGA, 1 or 2 players. Sound via PC speaker. Instructions in the Dutch language (Nederlands) are included.

download

DOS / Accolade

EN

The Games Summer Challenge

download

DOS / Divide By Zero

EN

The Gene Machine 1.07

The Gene Machine is a graphical point-and-click action adventure game, originally released in 1996 and published by Vic Tokai. It was developed by Divide By Zero. It describes the adventures of a fictional British gentleman named Piers Featherstonehaugh (pronounced "fanshaw") and his manservant Mossop. The plot shared many common elements with Jules Verne's Around the World in Eighty Days, Twenty Thousand Leagues Under the Sea and From the Earth to the Moon, as well as many other literary and historical references to Victorian England, such as Sherlock Holmes, Treasure Island, The Time Machine, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, Jack the Ripper and many others.

download

DOS / Chris Crawford

EN

The Global Dilemma: Guns or Butter 1.0

In The Global Dilemma, your task is to manage the "global dilemma" --the conflicting needs of the military and industry-- by allocating the production of various commodities (e.g. using the iron ore to produce more weapons will decrease the amount of iron available for industrial goods) and managing the army to defend against/conquer the opposing kingdom. It was the first "wargame" I recall that focuses on the tradeoffs between war and peace that arises from limited resources (and in this sense the game is much more "realistic" than games like Civilization in which resources are unlimited). The computer AI on hard level is also one of the best for its time. Highly recommended. ++++NEEDS DOSBOX TO RUN ON A MODERN PC++++THE MANUAL (a PDF) IS INCLUDED!

download

DOS / Rainbird Software

EN

The Guild of Thieves

The Guild of Thieves is an interactive fiction game by Magnetic Scrolls first published by Rainbird in 1987. The game also takes place in Kerovnia like the previous game The Pawn.

download

DOS / Infocom

EN

The Hitch-Hiker's Guide To The Galaxy 56

Infocom text-adventure based on the science-fiction comedy series of the same name.

download

DOS / Infocom

EN

The Hitchhiker's Guide to the Galaxy

Infocom's classic text adventure game, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. (built-in hint system)

download

DOS / Beam Software,Ltd.1983

EN

The Hobbit

Text adventure based on J.R.R. Tolkien's "The Hobbit" with interstitial pictures in CGA graphics mode. Originally released in 1983 as a PC Booter game.

download

DOS / Sierra Entertainment

EN

The Incredible Machine

download

EN

The Incredible Machine 1.0

download

DOS / Sierra Entertainment

EN

The Incredible Machine 2

Full game of TIM2.

download

DOS / Activision, Inc.

EN

The Last Ninja

Game on single 720k floppy image

download

DOS / Westwood Studios

DE

The Legend Of Kyrandia: The Hand Of Fate

Tested with DOSBox v0.74 and ScummVM v1.6.0

download

DOS / Mythos Software / Electronic Arts

EN

The lost files of Sherlock Holmes: The case of the serrated scal

First volume of two in the adventure series "The lost files of Sherlock Holmes", developed by Mythos Software and published by Electronic Arts for DOS.

download

DOS / Infocom

EN

The Lost Treasures of Infocom Volume I 1.0

This is the MS-DOS floppy based "Lost Treasures of Infocom" from 1991. the package includes: Infidel, lurking horror, suspect, ballyhoo, the hitchhikers guide to the galaxy, suspended, starcross, deadline, witness, moonmist, planetfall, stationfall, enchanter, sorcerer, spellbreaker, zork 1/2/3/zero & beyond zork.

download

DOS / Infocom

EN

The Lost Treasures of Infocom Volume II 1.0

Volume 2 of The Lost Treasures of Infocom. Includes borderzone, a mind forever voyaging, plundered hearts, bureaucracy, cutthroats, hollywood hijinx, seastalker, sherlock, wishbringer, nord and bert couldn't make head or tail of it, and trinity.

download

DOS / Interplay Productions, Inc

EN

The Lost Vikings

3 character puzzle platform game.

download

DOS / Mindcraft Software, Inc.

EN

The Magic Candle II

download

DOS / MECC

EN

The Oregon Trail

An educational game for DOS where you and your party go along the Oregon Trail and face many tough challenges along the way.

download

DOS / Brøderbund

EN

The Oregon Trail

download

DOS / MECC

EN

The Oregon Trail

The DOS verison of the Oregon Trail Game!

download

DOS / MECC

EN

The Oregon Trail Classic Edition

The Oregon Trail Classic Edition. ISO file of original CD-ROM

download

DOS / Lucasarts

EN

The Secret of Money Island 2: Lechuck's Revenge

The second of four games in the Monkey Island series.

download

DOS / Lucasfilm Games

EN

The Secret of Monkey Island

The first of four Monkey Island games.

download

DOS / Lucasfilm Games

IT

The secret of Monkey Island

Versione VGA in italiano

download

DOS / Lucasfilm Games

EN

The Secret of Monkey Island CGA/TDY/EGA

The Secret of Monkey Island is an adventure game developed by Lucasfilm Games. The game spawned a number of sequels, collectively known as the Monkey Island series. Released in October 1990, The Secret of Monkey Island is the fifth game to use the SCUMM engine.

download

ES

The Secret of Monkey Island VGA 256 colores

Monkey Island (en español, La Isla del Mono, aunque el título se mantuvo en inglés para la versión española) es una saga de videojuegos de aventura gráfica producida y publicada por LucasArts, originariamente conocida como LucasFilms Games. Los juegos narran la historia de cómo Guybrush Threepwood intenta convertirse en el pirata más temido del Caribe, enfrentándose al malvado pirata LeChuck y conquistando el corazón de la gobernadora de la isla Mêlée, Elaine Marley.

download

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37